Zarys historyczny

Zarys historyczny


Budynek, w którym znajduje się Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie jest ciekawy architektonicznie i ma długą historię . Wzniesiony został w 1813 r. i służył jako zajazd. Stąd jego centralne położenie. Jak niesie wieść gminna w zajeździe przebywał sam cesarz Napoleon.

Burzliwe dzieje przeżywał Stanisławów : ze znaczącego miasta stał się wioską. Zmieniał swoje przeznaczenie i zajazd. Był w nim komisariat żandarmerii, mieściła się szkoła, później Gromadzka Rada Narodowa i gmina. Od wielu lat obiekt w swoje władanie przejęła kultura. Najpierw zajazdowe włości "okupowała" biblioteka, później usytuował się Klub Rolnika, aż w roku 1983 ówczesna władza zadysponowała, że w zajeździe będzie Gminny Ośrodek Kultury i tak pozostało do dziś.

Pierwsze lata 1983-1984 to remont generalny , łącznie  z wymianą pokrycia na blachę miedzianą, natomiast już w 1985 roku zaczęły powstawać sekcje i koła zainteresowań, w których bardzo chętnie uczestniczyli mieszkańcy: plastyczna, teatralna, tańca, sportu i turystyki, zespół akordeonistów, Społeczne Ognisko Muzyczne (pianino i organy), fotograficzna, powstał zespół wokalno- instrumentalna, odbywały się próby Chóru KGW Stanisławowianki, który  pod dyrekcją p. Floriana Wiktorowicza uświetniał swoimi występami lokalne imprezy, ale również uczestniczył w Przeglądach Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Siedlcach oraz Kazimierzu Dolnym i zdobywał nagrody i wyróżnienia.

Do Ośrodka Kultury byli zapraszani artyści z przedstawieniami teatralnymi np. "Pan Tadeusz", "Niebieski Ptak", " Ta co nie zginęła" z Teresą Lipińską, Kabaret Tadeusza Drozdy, " Smoki Wawelskie" z Arturem Barcisiem, Zespół Pieśni i Tańca Chodowiacy z Siedlec czy też Sabinovcan ze Słowacji, zespół "Żuki", organizowane były "Konfrontacje muzyczne", na które przyjeżdżały zespoły muzyczne, zespół "Banda i Wanda", koncert orkiestry dętej z Holandii.

W roku 1987 po raz pierwszy zorganizowano Dni Stanisławowa i właśnie wtedy w programie znalazł się bieg uliczny, który przetrwał do dziś i jest bardzo ważnym punktem w organizacji stanisławowskich dożynek.
Funkcjonowało kino
"Staś" stacjonarne i objazdowe.

Nie sposób opisać wszystkich wydarzeń i imprez, które odbywały się w GOK, a przecież były zabawy i dyskoteki, były bale sylwestrowe i karnawałowe, były zebrania i szkolenia, były pokazy kulinarne, gospodarstwa domowego, były olimpiady wiedzy ,wyjazdy na basen dla dzieci i wiele, wiele innych imprez, które nadal są kontynuowane.

W roku 1997 po raz pierwszy zorganizowane zostały kolonie dla dzieci i od tej pory, dzięki P. Ewie Żuraw, P. Uli Araszkiewicz, P. Romanowi Dwojkowi, P. Sławkowi Borkowskiemu, P. Danusi Biernackiej dzieciarnia wyjeżdżała na wakacje i zimowiska. Pozwalam sobie wymienić nazwiska opiekunów, ponieważ nigdy nie pobierali nawet najmniejszego wynagrodzenia za swoja pracę.

Gminny Ośrodek kultury to również siedziba orkiestry dętej , która w Stanisławowie istnieje już od roku 1929. Pan Adam Kwaśnik uczył młodych gry na  instrumentach dętych, jak również prowadził orkiestrę , która uświetniała wszystkie uroczystości tak gminne np. Dożynki, Święto Niepodległości, jak i parafialne Boże Ciało, Święta Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia, Dzień Wszystkich Świętych kończąc swój repertuar Marszem Żałobnym przy grobie założyciela P. Wincentego Dobosiewicza.

Pan Adam Kwaśnik starał się "zarazić" muzyką oraz czarem orkiestr dętych , każdego napotkanego człowieka, dlatego Stanisławów to "wielka orkiestra" ukrytych talentów, na które oczekujemy. Pan Adam zmarł 11 VII. 2010r. ale orkiestra rozwija się i zmienia swoje oblicze pod batutą P. Eryki i Szymona Dobosiewiczów.

W 2006 r. rozpoczęto długo oczekiwany remont siedziby GOK, budynek zewnątrz i wewnątrz był bardzo zaniedbany, choć maksymalnie eksploatowany.

Remont zakończono i oddano do dalszego użytkowania w 2008 roku Gminnemu Ośrodkowi Kultury, a działalność został powiększona o działalność gastronomiczną.

Elżbieta Król

6zspustelnik.jpg1ugstanislawow.jpg4gbp.jpg5spladzyn.jpg3spstanislawow.jpg2ws.jpg7przedszkole.jpg