Kobieta, która mnie inspiruję

Kobieta, która mnie inspiruje

Tematem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej kobietę, która ma szczególne znaczenie w życiu dziecka.

Może to być np. osoba bliska, ulubiony sportowiec, piosenkarka, aktorka lub bohaterka ulubionej książki.

Na odwrocie należy napisać kogo przedstawia rysunek oraz zamieścić krótki opis z uzasadnieniem „Czemu wybraliśmy właśnie tę kobietę”.

Konkurs dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Stanisławów oraz dzieci uczęszczające do placówek oświatowych położonych na terenie gminy.

Dopuszczalna technika wykonania praca: rysunek, grafika, malarstwo, college – kompozycja płaska

Termin dostarczenia prac do: 5.03.2021 r. godz: 16:00

Pracę wraz z załącznikiem należy wysłać na adres gok@stanislawow.pl, zostawić w skrzynce podawczej lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie

Publikacja prac i wyników nastąpi 8.03.2021 r.